B.H.T
CODE
0 / 00.0 KM

Pravila i uslovi korištenja

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korištenja naših usluga, pažljivo pročitate slijedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cijelosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt bhtcode.ba. B.H.T CODE d.o.o. vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korištenja. Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge B.H.T CODE d.o.o. Korišćenjem bilo kog dijela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. 

Opšte odredbe

B.H.T CODE d.o.o. ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korištenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

B.H.T CODE d.o.o. administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Sarajevu, BiH. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan BiH, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korištenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise BiH. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan BiH, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Bpsne i Hercegovine i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

B.H.T CODE d.o.o. može mijenjati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu bhtcode.ba u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvrijedljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.